Rezidencia Grot
Rokmi overené bývanie

O projekte

Záverečná fáza centrálnej časti obytnej zóny Grot IV prináša posledný projekt v tejto lokalite.

Ak hľadáte moderné bývanie v rodinnom dome priamo v meste je Rezidencia Grot to pravé miesto pre Vás. Od začiatku sme tento projekt podriadili jedinej myšlienke a to ponúknuť moderné bývanie s veľkou úžitkovou plochou pre Vás a Vašu rodinu. Každý rodinný dom má úžitkovú plochu 165 m2 a vlastný pozemok vo veľkosti od 245 do 536 m2.

Navrhovaná zástavba 27 rodinných domov sa nachádza v centre Obytnej skupiny Grot IV, Košice, ohraničenej ulicami Levická, Tvrdošínska a Topoľčianska.

Celá zástavba je navrhovaná v troch blokoch, ktoré sú rovnobežné s okolitými ulicami. Vstup na parcely je z týchto ulíc. Samotné rodinné domy sú dvojpodlažné, vstup je zo strany ulice a chodníka, oddychová zóna je v zadnej záhradnej časti.

Domy z vnútornej strany vnútrobloku susedia záhradami. Z architektonického hľadiska ide o dvojpodlažné radové rodinné domy s plochou strechou. Samotný rodinný dom má pôdorysný rozmer 8x12,5 m a od hrany komunikácie je vzdialený 9 metrov. Z uvedených 9 m je chodník široký 2 m a 7 m tvorí predpolie rodinného domu, kde sú umiestnené dve parkovacie miesta. V prednej časti sa nachádza miesto na uskladnenie komunálneho odpadu a merače spotreby inžinierskych médií. Za rodinným domom je záhradná časť s terasou. Dom je rozdelený na dennú a nočnú časť. Denná časť je na prízemí a je tvorená kuchyňou s obývacou izbou so stolovaním, hygienickým zariadením, priestorom vstupu a skladom prístupným z vonkajšej strany domu. V nočnej časti na poschodí sú navrhnuté tri spálne, hygienické zariadenia a šatník.

ZOBRAZIŤ VIAC
O projekte Rezidencia GROT
Posledná výstavba domov na Grote

VYBERTE SI BÝVANIE

PODĽA SVOJICH PREDSTÁV

Mapa
DOM ČÍSLO 1

Výmera pozemku: 376 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 2

Výmera pozemku: 259 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 3

Výmera pozemku: 259 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 4

Výmera pozemku: 261 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 5

Výmera pozemku: 261 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 6

Výmera pozemku: 262 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 7

Výmera pozemku: 262 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 8

Výmera pozemku: 263 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 9

Výmera pozemku: 263 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 10

Výmera pozemku: 532 m²
Úžitková plocha: 217 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 11

Výmera pozemku: 448 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 12

Výmera pozemku: 316 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 13

Výmera pozemku: 277 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 14

Výmera pozemku: 257 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 15

Výmera pozemku: 257 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 16

Výmera pozemku: 257 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 17

Výmera pozemku: 257 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 18

Výmera pozemku: 257 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 19

Výmera pozemku: 425 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 20

Výmera pozemku: 403 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 21

Výmera pozemku: 238 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 22

Výmera pozemku: 280 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 23

Výmera pozemku: 317 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 24

Výmera pozemku: 326 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 25

Výmera pozemku: 328 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 26

Výmera pozemku: 329 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

DOM ČÍSLO 27

Výmera pozemku: 426 m²
Úžitková plocha: 165 m²
Cena: €
Stav: Predaný

Cenník

Číslo
domu
Výmera
pozemku
Úžitková
plocha
Parkovacie
státie
Cena
holodomu
Stav
1 376 m² 165 m² 2  € Predaný
2 259 m² 165 m² 2  € Predaný
3 259 m² 165 m² 2  € Predaný
4 261 m² 165 m² 2  € Predaný
5 261 m² 165 m² 2  € Predaný
6 262 m² 165 m² 2  € Predaný
7 262 m² 165 m² 2  € Predaný
8 263 m² 165 m² 2  € Predaný
9 263 m² 165 m² 2  € Predaný
10 532 m² 217 m² 2  € Predaný
11 448 m² 165 m² 2  € Predaný
12 316 m² 165 m² 2  € Predaný
13 277 m² 165 m² 2  € Predaný
14 257 m² 165 m² 2  € Predaný
15 257 m² 165 m² 2  € Predaný
16 257 m² 165 m² 2  € Predaný
17 257 m² 165 m² 2  € Predaný
18 257 m² 165 m² 2  € Predaný
19 425 m² 165 m² 2  € Predaný
20 403 m² 165 m² 2  € Predaný
21 238 m² 165 m² 2  € Predaný
22 280 m² 165 m² 2  € Predaný
23 317 m² 165 m² 2  € Predaný
24 326 m² 165 m² 2  € Predaný
25 328 m² 165 m² 2  € Predaný
26 329 m² 165 m² 2  € Predaný
27 426 m² 165 m² 2  € Predaný
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE Dokumenty Rezidencia Grot
Technická dokumentácia RD - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26
Technická dokumentácia RD - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27

1.Stavebné povolenie č. MK/A/2019/05153-18/II/BAL zo dňa 06.05.2019 právoplatné dňa 21.05.2019 2. Stavebné povolenie č. MK/A/2019/05665-13 zo dňa 17.04.2019 právoplatné dňa 06.05.2019 3. VVS a.s. stanovisko k zmene stavby 4. Upustenie od kolaudácie SO-02 Vod. a kanalizačné prípojky -MK/A/2020/08257-02/BAL 5. Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy (VSD a.s.) vrátane vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD zo dňa 14.08.2018 6. Kolaudačné rozhodnutie: SO 03.1 Distribučná NN sústava, SO 03.3. Preložka RIS skríň 7. Upustenie od kolaudácie SO 03.2 OEZ, prípojky NN (RE skrine – elektromer pre RD) 8.Súhlas zmena stavby-OR Hasičského a záchranného zboru 9.Súhlas zmena stavby-RUVZ v Košiciach 10. Protokol o tlakovej skúške kanalizačného a vodovodného potrubia mimo RD 1-10 11. Protokol o tlakovej skúške kanalizačného a vodovodného potrubia mimo RD 11-27 12.Protokol o zátopovej skúške hydroizolácia strechy RD-1-10 13.Protokol o zátopovej skúške hydroizolácia strechy RD-11-19 14.Protokol o zátopovej skúške hydroizolácia strechy RD-20-22 15.Protokol o zátopovej skúške hydroizolácia strechy RD-23-27 16.Stavebné povolenie z roku 2003 potrebné k-dotácii na Tepelné Čerpadlo 17. Kolaudačné rozhodnutie SO 03.4-Presun stĺpov verejného osvetlenia-Levicka ulica 18. Certifikát strešný výlez+prehlasenie PO pre RD-1-19 19. Geometrický plán 187/2019 20. Geometrický plán 64/2020 21. Upustenie od kolaudácie SO-05 Sadové,terénne úpravy a drobná architektúra

FINANCOVANIE

Vybraný hypotekárny špecialista pre tento projekt:

Ing. Peter Petrovský
0915 866 797
peter.petrovsky@finix.sk

Mapa Rezidencia Grot

Ak máte záujem o jeden z našich 27 radových domov, nechajte nám
váš kontakt a my vám radi pomôžeme pri výbere nového domu.

DEVELOPER
Rezidencia Grot s.r.o.
Mäsiarska 57/A
Košice
040 01
info@rezidenciagrot.sk